advies en software productieplanning tel: 0599 66 11 11 info@praktiplan.nl

over PRAKTIPLAN

advies en software productiebesturing

PRAKTIPLAN is een adviesbureau op het gebied van productieplanning/productiebesturing en kenmerkt zich door het geven van advies en oplossingen die vooral praktisch toepasbaar zijn. PRAKTIPLAN staat immers voor PRAKTItisch PLANnen
In eigen beheer heeft PRAKTIPLAN een plannningsprogramma ontwikkeld. Dit vanuit de visie van een logistiek specialist en mede gerealiseerd vanuit
• specifieke logistieke kennis en opleiding
• ruim 20 jaar ervaring in productielogistiek, opgedaan in verschillende werkvelden
• kennis en werkervaring met betrekking tot veranderingsprocessen
Als bedrijf is het een overweging waard om zich te laten adviseren over de huidige, vaak op een historische manier verkregen, wijze van productie-logistiek
Ook wanneer men gaat automatiseren met een (vaste) automatiseringsbedrijf, is deskundig onafhankelijk logistiek advies op het gebied van productieplanning en ervaring in veranderingsprocessen aan te bevelen. Ieder zijn vak.
Hierbij zou men ook kunnen denken aan een herinrichting van een huidig plansysteem. Veelal hebben we additionele tools beschikbaar(o.a. KPI's, het genereren van overzichten t.b.v. de productievoortgang, etc.) die zijn aan te passen om uw huidig (ERP)planningsprogramma optimaal te kunnen benutten. Wat op zich weer een hele besparing is ten opzichte van de aanschaf van een geheel nieuw en ander planningspakket
Terwijl we waarschijnlijk met de additionele tools alsnog meer (maatwerk) mogelijkheden bieden. Er zal met een frisse en onpartijdige blik gekeken worden naar uw huidige planningsmethodiek. Het advies is praktijkgericht, verkregen vanuit specifieke werkervaring en opleiding
Praktijkgericht advies Productieplanning/Productiebesturing
Met praktijkgericht wordt ook bedoeld dat er geen dik theoretisch "gelikt"rapport zal worden overhandigd. Het verkregen advies zal worden aangereikt in de vorm van verbeteringsvoorstellen die vooral praktisch toepasbaar dienen te zijn.
Waarom interessant voor (kleinschalige) productie-bedrijven
• productieplanning / besturing vaak op historische wijze tot stand gekomen.
• Logistiek specialisme vaak niet aanwezig. Ieder zijn vak
• Geen planningstool. >> PRAKTIPLAN heeft in eigen beheer en met de visie van een logistiek specialist een planningprogramma ontwikkel.• Ervaring in veranderingsprocessen.
Hier ter verduidelijking een filmpje hoe moeilijk het loslaten van het oude is: De Helpdesk (herkenbaar
En meer redenen om gebruik te gaan maken van de expertise van PRAKTIPLAN
• U overweegt om een ERP-Systeem of planningspakket te kopen. Welk systeem zouden we moeten kiezen en hoe in te richten
• U overweegt een herinrichting van uw huidig ERP-systeem en/of logistieke inrichting
• Wij kunnen u daar bij adviseren. Wij kunnen voor u de vertaalslag maken en helpen om een verantwoorde keuze te maken door onafhankelijk te adviseren