Praktiplan Advies en Sofware Productieplanning is ook te vinden op www.bedrijfsadvies-info.nl. planprogramma productieplanning met digitaal planbord Praktiplan Advies en Sofware Productieplanning is ook te vinden op www.bedrijfsadvies-info.nl.

 software productieplanning                      tel: 0599 66 11 11                        info@praktiplan.n

Uniek planprogramma met planbord in 15 kleuren waar de
voortgang in geprojecteerd wordt

Machinefabrieken, werkplaatsen, timmerindustrie, fabrikanten van serres, prefabbouwers, assemblagebedrijven, en meer

Met een gevisualiseerd menu
Biedt de mogelijkheid om de werkvoorbereiding mee te plannen

PRAKTIPLAN heeft een planprogramma ontwikkeld. Een onmisbaar gereedschap om alle schakels te kunnen beheersen. Dit  speciaal bedoeld voor productiebedrijven.
Het stelt de organisatie in staat om optimaal als gehele keten, inclusief de werkvoorbereiding,  te werken. Geen lijsten en gepuzzel meer.
Ook is het mogelijk het planprogramma te integreren met uw huidige ERP, calculatieprogramma, of eigen hulpprogramma's, etc..
Naast het feit dat het dynamisch is, het rekent direct door, is het door de grafische overzichten ook uitermate geschikt voor het plannen van b.v. machinefabrieken, werkplaatsen, timmerindustrie, fabrikant van serre's, prefabbouwers, assemblage, etc.

Innovatieve Technologie + Kennis produktielogistiek

RESULTAAT = optimale inzet bedrijfsmiddelen.

lean visual management

gevisualiseerd programma

Het planningsprogramma van PRAKTIPLAN is zeer gebruiksvriendelijk. Het schematische hoofdmenu geeft direct inzicht in de opbouw en structuur van het planningsprogramma. Dit menu is vanuit ieder scherm in Praktiplan op te roepen en vanuit dit menu kunt u simpelweg met één druk op de knop naar elk gewenst scherm en direct gaan plannen. Geen bak met getallen, maar gevisualiseerd werken.
Uit onderzoek blijkt dat onze hersenen zeer visueel zijn ingesteld. Van gehoorde informatie weet men zich na enkele dagen nog ongeveer 10% te herinneren, terwijl men zich van verkregen visuele informatie veel meer herinnert, namelijk tot wel 70%.
 

planbord in 15 kleuren

gevsualiseerd plannen

Een digitaal planbord geeft de planner optimaal inzicht om beslissingen te nemen. Ook geeft het de rest van de organisatie de mogelijkheid om eenduidig aan de gestelde doelen te werken. Bijvoorbeeld door het planbord op een monitor in de productie te projecteren,      LEAN VISUAL MANAGEMENT

met druk op de knop 

komt met planvoorstel 

Plan vooruit of achteruit, Vanuit inzicht en overzicht door druk op de knop. Het planprogramma geeft bij het plannen gevisualiseerd de samenhang en onderlinge afhankelijkheden weer

productie voortgang  

weergave voortgang in de planning

.  Direct kunnen signaleren en direct kunnen bijbijsturen
 Op deze manier nog beter in staat om de gestelde doelen te halen 

management-informatie

kijk waar de kansen liggen.....

Het planningsprogramma genereert managementinformatie die overal op de server of in de cloud, inzichtelijk is (alleen een internetbrowser nodig)

optimale samenwerking

Continious Improvement

Het planprogramma kan de planning ook op server of in de cloud zetten. Werk nu vanaf huis de planning bij. Daarnaast kunt u er voor kiezen om het planprogramma automatisch management-informatie of planningen naar server of cloud te zetten. Hierdoor is optimale samenwerking om het gezamenlijke doel te verwezenlijken mogelijk

uw geavanceerde machines en gekwalificeerd personeel optimaal inzetten door slimmer werken

Nieuw !  TOC-module

Automatisch workflow berekening voor optimale doorlooptijden.  

Kenmerken van het planprograma :
-so-PRAKTIPLANner..exe >> Betaalbaar!
-gevisualiseerd werken 
-Unieke "TOC-Module".
-Werkt praktisch, minimale inspanning voor de planner. PRAKTIPLAN staat immers voor PRAKTIsch PLANnen.
-Ook inlezen/koppelen met uw huidige ERP of calculatie-programma meestal mogelijk.
-Wordt als maatwerk geleverd, helemaal toegesneden op het gebruik in uw bedrijf. Heeft daarom niet de nadelen van een algemeen  (confectie)programma die overal toepasbaar dient te zijn.
-Ook voor het MKB
-Service en ondersteuning op afstand, ideaal!
-projecteer uw Gantt Chart Planning met planbord met balkenplanning op scherm waar uw wilt! (geen bak met getallen) In 15 kleuren.
-Is dynamisch, rekent bij wijzigingen/aanpassingen alles door, ook de planning van de  werkvoorbereiding(werkvoorbereiders/tekenaars/projecleiders etc.) Geeft knelpunten grafisch weer.(ook op planbord)
-Geeft de produktievoortgang op het planbord in de balkenplanning of strokenplanning weer! (Definitie: "Een planning zonder te doen aan voortgang mag geen planning heten".)
-Plant , wanneer van toepassing, tevens de werkvoorbereiding(werkvoorbereiders/tekenaars) om zo als keten altijd met de goede dingen  bezig te zijn. Verandert er iets in de planning, dan verandert de werkvoorbereiding mee. Genereert hiervoor allerlei te definiëren overzichten.
-Geeft inzicht en de mogelijkheid om de beschikbare capaciteit zo economisch mogelijk te benutten.
-Komt automatisch met planvoorstel. Kan vanaf iedere activiteit vooruit of achteruit plannen. Plant dus eventueel vanaf laatste  activiteit(opleverdatum) naar voren tot startdatum eerste activiteit. (en eventueel andersom) Dus, wanneer we hier zou moeten leveren  wanneer zouden we dan moeten starten?
-Geeft de mogelijkheid om "op bottleneck te plannen".
-Kan op een server geplaatst worden om zo online (samen) te werken. Zo kan bv de afdeling verkoop de verkoopmogelijkheden direct inzien en kan een werkvoorbereider zien waar zijn prioriteiten liggen.
-Werkt met activiteiten/bewerkingen die gedefinieerd zijn in montage- en machine uren.
-Geeft cijfermatig en grafisch bezettingsoverzicht(en).
-Print 2 of meer -wekelijkse overzichten, maar publiceer ze even makkelijk op server of in de cloud zodat uw verkoper altijd de juiste  beslissingen neemt
-Geeft cijfermatig en grafisch Managementinformatie. Het planningsprogramma is zeker zo belangrijk voor afdeling VERKOOP. Waar liggen de kansen?

Uit de reactie's blijkt dat het niet bekend is dat het het planprogramma ook te gebruiken is wanneer men niet calculeerd in een calculatieprogramma. Veelal worden de calculatieprogrammá's (nog) alleen gebruikt voor het genereren van tekeningen etc. Het planprogramma kent juist een module die het mogelijk maakt om per bewerking toch nog op praktische wijze uren toe te kennen.

Visual Management.
Gevisualiseerd plannen is een unieke manier om de productiemiddelen (machines en mensen) inzichtelijk te maken en zo optimaal te kunnen benutten. Kortere doorlooptijden, minder onderhanden werk en leverbetrouwbaar zijn. Daar gaan we voor, dat is productieplanning. Ook moet het plannen op een gebruiksvriendelijke manier gebeuren. Simpel door druk op de knop kunnen plannen!!
Grote en vaak kostbare pakketten passen vaak niet bij opleverproducten en/of de kleinschaligheid van de meeste bedrijven!
Geen bedrijf is hetzelfde. Elk bedrijf is weer een unieke situatie.
Een plannings programma kan daarom geen confectie-programma zijn.

Het planningsprogramma so-PRAKTIPLANner kent deze nadelen niet. Het is als het ware modulair ontwikkeld vanuit de praktijk.
Dit met en vanuit de visie van een logistiek specialist met ervaring in logistieke veranderingsprocessen.
De meerwaarde van deze combinatie is dat het planningspakket aansluit op de praktijk en dat er, bij het 'opzetten en het inrichten', gebruik gemaakt kan worden van de ervaring en logistieke kennis van PRAKTIPLAN.
Dit kan tegenwoordig door "gedeeld" of wel gelijktijdig met PRAKTIPLAN in een "cloud" te werken. Zo kan dan gelijkmatig, zonder een capaciteitshobbel, overgegaan worden naar het doen aan volwaardig productieplanning = productiebesturing..
so-PRAKTIPLANner stelt u in staat om de bedrijfsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Dit alles stelt de organisatie in staat om efficiënt, eenduidig en praktisch te werken. Plannen: is het handelen in de toekomst om daarmee je voordeel mee te doen. Immers wanneer je alles van te voren weet kun je daar op anticiperen.
Het doen aan logistiek is, op het juiste moment aan het juiste product/activiteit bezig te zijn. Van werkvoorbereiding tot transport!!

klik hieronder voor live online DEMO

prijzen op aanvraag  

uniek planprogramma
planbord in 15 kleuren
plant ook de werkvoorbereiders mee