Praktiplan Advies en Sofware Productieplanning is ook te vinden op www.bedrijfsadvies-info.nl. planprogramma productieplanning met digitaal planbord Praktiplan Advies en Sofware Productieplanning is ook te vinden op www.bedrijfsadvies-info.nl.

advies en software productieplanning          tel: 0599 66 11 11         info@praktiplan.nl

klik hier voor live online DEMO

 planprogramma productieplanning

planprogramma voor fabriek, werkplaats, etc.

planbord in 15 kleuren
plant ook de werkwervoorbereiding

Naast het geven van logistiek advies m.b.t. logistieke productiebesturing heeft PRAKTIPLAN, vanuit de praktijk, een planningsprogramma ontwikkeld. Een essentiëel gereedschap om alle schakels te kunnen beheersen en speciaal bedoeld voor productiebedrijven

Een goed planprogramma maakt dan het verschil. Een planningsprogramma ontwikkeld door een specialist vanuit de praktijk

Het stelt de organisatie als geheel te werken aan één doel, optimaal werken. Dit mede door visualisatie. Geen lijsten en gepuzzel

Ook is so-PRAKTIPLANner te gebruiken als PLANMODULE in aanvulling op uw huidige planningsprocedure

Om volwaardig te plannen integreer het planprogramma eventueel met ERP, calculalatieprogramma, MS eigen hulpprogramma's, etc

Naast het feit dat het dynamsch is, het rekent direct door, is het door de grafische overzichten ook uitermate geschikt voor het plannen van bv machinefabrieken, werkplaatsen, timmerindustrie, fabrikant van serre's, prefabbouwers, assemblage, etc. (bel gerust om te vragen of het geschikt is of aan te passen is voor uw bedrijf

Innovatieve Technologie + kennis produktie-logistiek

Het planprogramma SO-PRAKTIPLANner bezit een aantal unieke eigenschappen waardoor het zich onderscheidt van andere softwarepakketten. Wij raden u aan om deze website-pagina aandachtig door te nemen om de mogelijkheden goed te kunnen benutten

lean visual management

gevisualiseerd programma


Het planningsprogramma is zeer gebruiksvriendelijk., o.a. mede door een schematisch hoofdmenu die vanuit elk scherm in het programma gekozen kan worden heeft men al vanaf het begin inzicht in de structuur en opbouw. In dit scherm kan men simpelweg met één druk op de knop naar elk gewenst scherm, en met druk op de knop plannen. Geen bak met getallen, gevisualiseerd werken. Uit onderzoek blijkt dat onze hersenen grotendeels visueel zijn ingesteld
Van gehoorde informatie weet men na enkele dagen nog ongeveer 10%
%Terwijl men van verkregen visuele informatie zich veel meer herinnerd, ongeveer nog 75 

planbord in 15 kleuren

gevsualiseerd plannen

so-PRAKTIPLAn.exe >> Betaalbaar! Werkt praktisch, minimale inspanning voor de planner. PRAKTIPLAN staat immers voor PRAKTIsch PLANnen. Wordt als maatwerk geleverd, helemaal toegesneden op het gebruik in uw bedrijf. Heeft daarom niet de nadelen van een algemeen (confectie)programma die overal toepasbaar dient te zijn. Uiterst geschikt voor het MKB. Service en ondersteuning op afstand, ideaal!   Heeft mogelijkheid om ook de werkvoorbereiding als geheel in de planning mee te plannen. Projecteert de voortgang in de planning op planbord. Unieke "TOC-Module

met druk op de knop 

komt met planvoorstel 

Plan vooruit of achteruit, Vanuit inzicht en overzicht door druk op de knop. Het planprogramma geeft bij het plannen gevisualiseerd de samenhang en onderlinge afhankelijkheden weer

productie voortgang  

weergave voortgang in de planning

.  Direct kunnen signaleren en direct kunnen bijbijsturen
 Op deze manier nog beter in staat om de gestelde doelen te halen 

management-informatie

kijk waar de kansen liggen.....

!Het planningsprogramma genereert managementinformatie die overal inzichtelijk te maken is, zelfs in de. cloud

optimale samenwerking

Continious Improvement

Het planprogramma kan de planning ook op server of in de cloud zetten. Werk nu vanaf huis de planning bij. Daarnaast kunt u er voor kiezen om het planprogramma automatisch management-informatie of planningen naar server of cloud te zetten. Hierdoor is optimale samenwerking om het gezamenlijke doel te verwezenlijken mogelijk

Nieuw !  TOC-module

Deze plansoftware beschikt over een module die automatisch steeds de workflow visualiseert
Hiervoor hoeft het niet al gepland te zijn. Dit maakt het mogelijk om voor dat men de planning gaat maken aanpassingen te doen. Zo optimaliseer je de gehele keten 

 nog meer over het planprogramma hieronder

Kenmerken van het planprograma :
-so-PRAKTIPLANner..exe >> Betaalbaar!
-gevisualiseerd werken 
-Unieke "TOC-Module".
-Werkt praktisch, minimale inspanning voor de planner. PRAKTIPLAN staat immers voor PRAKTIsch PLANnen.
-Ook inlezen/koppelen met uw huidige ERP of calculatie-programma meestal mogelijk.
-Wordt als maatwerk geleverd, helemaal toegesneden op het gebruik in uw bedrijf. Heeft daarom niet de nadelen van een algemeen  (confectie)programma die overal toepasbaar dient te zijn.
-Ook voor het MKB
-Service en ondersteuning op afstand, ideaal!
-projecteer uw Gantt Chart Planning met planbord met balkenplanning op scherm waar uw wilt! (geen bak met getallen) In 15 kleuren.
-Is dynamisch, rekent bij wijzigingen/aanpassingen alles door, ook de planning van de  werkvoorbereiding(werkvoorbereiders/tekenaars/projecleiders etc.) Geeft knelpunten grafisch weer.(ook op planbord)
-Geeft de produktievoortgang op het planbord in de balkenplanning of strokenplanning weer! (Definitie: "Een planning zonder te doen aan voortgang mag geen planning heten".)
-Plant , wanneer van toepassing, tevens de werkvoorbereiding(werkvoorbereiders/tekenaars) om zo als keten altijd met de goede dingen  bezig te zijn. Verandert er iets in de planning, dan verandert de werkvoorbereiding mee. Genereert hiervoor allerlei te definiëren overzichten.
-Geeft inzicht en de mogelijkheid om de beschikbare capaciteit zo economisch mogelijk te benutten.
-Komt automatisch met planvoorstel. Kan vanaf iedere activiteit vooruit of achteruit plannen. Plant dus eventueel vanaf laatste  activiteit(opleverdatum) naar voren tot startdatum eerste activiteit. (en eventueel andersom) Dus, wanneer we hier zou moeten leveren  wanneer zouden we dan moeten starten?
-Geeft de mogelijkheid om "op bottleneck te plannen".
-Kan op een server geplaatst worden om zo online (samen) te werken. Zo kan bv de afdeling verkoop de verkoopmogelijkheden direct inzien en kan een werkvoorbereider zien waar zijn prioriteiten liggen.
-Werkt met activiteiten/bewerkingen die gedefinieerd zijn in montage- en machine uren.
-Geeft cijfermatig en grafisch bezettingsoverzicht(en).
-Print 2 of meer -wekelijkse overzichten, maar publiceer ze even makkelijk op server of in de cloud zodat uw verkoper altijd de juiste  beslissingen neemt
-Geeft cijfermatig en grafisch Managementinformatie. Het planningsprogramma is zeker zo belangrijk voor afdeling VERKOOP. Waar liggen de kansen?

Uit de reactie's blijkt dat het niet bekend is dat het het planprogramma ook te gebruiken is wanneer men niet calculeerd in een calculatieprogramma. Veelal worden de calculatieprogrammá's (nog) alleen gebruikt voor het genereren van tekeningen etc. Het planprogramma kent juist een module die het mogelijk maakt om per bewerking toch uren toe te kennen. Een uitgebreide calculatie is dan niet nodig.

Visual Management.
Gevisualiseerd plannen is een unieke manier om de produktiemiddelen (machines en mensen) inzichtelijk te maken en zo optimaal te kunnen benutten. Kortere doorlooptijden, minder onderhanden werk en leverbetrouwbaar zijn. Daar gaan we voor, dat is productieplanning. Ook moet het plannen op een gebruiksvriendelijke manier gebeuren. Simpel door druk op de knop kunnen plannen!!
Grote en vaak kostbare pakketten passen vaak niet bij opleverproducten en/of de kleinschaligheid van de meeste bedrijven!
Geen bedrijf is hetzelfde. Elk bedrijf is weer een unieke situatie.
Een plannings programma kan daarom geen confectie-programma zijn.
Vaak is ook de vertaalslag en denkwijze van een programmeur funest voor het praktisch gebruik van een planningsprogramma.

Het planningsprogramma so-PRAKTIPLANner kent deze nadelen niet. Het is als het ware modulair ontwikkeld vanuit de praktijk.
Dit met en vanuit de visie van een logistiek specialist met ervaring in logistieke veranderingsprocessen.
De meerwaarde van deze combinatie is dat het planningspakket aansluit op de praktijk en dat er, bij het 'opzetten en het inrichten', gebruik gemaakt kan worden van de ervaring en logistieke kennis van PRAKTIPLAN.
Dit kan tegenwoordig door "gedeeld" of wel gelijktijdig met PRAKTIPLAN in een "cloud" te werken. Zo kan dan gelijkmatig, zonder een capaciteitshobbel, overgegaan worden naar het doen aan volwaardig productieplanning = productiebesturing..
so-PRAKTIPLANner stelt u in staat om de bedrijfsmiddelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.
Dit alles stelt de organisatie in staat om efficiënt, eenduidig en praktisch te werken. Plannen: is het handelen in de toekomst om daarmee je voordeel mee te doen. Immers wanneer je alles van te voren weet kun je daar op anticiperen.
Het doen aan logistiek is, op het juiste moment aan het juiste product/activiteit bezig te zijn. Van werkvoorbereiding tot transport!!

Belangrijk nieuws 

 In het kader van de norm ISO 9001 is er een evaluatieaudit 9001 door de gerenommeerde organisatie Lloyd's uitgevoerd
Deze organisatie verzorgt onafhankelijke classificatie, certificering en inspectie van diensten en systemen
De audit werd uitgevoerd bij een modern vooruitstrevende timmerfabrikant waar het planningsprogramma so-PRAKTIPLANner wordt ingezet voor de aansturing van de werkvoorbereiding en productie

Lloyd's was zonder meer tevreden over de aanpak van verbeteringen en sprak ook waardering uit voor de aanpak van toekomstgerichte en dus op continuïteit van de onderneming gerichte activiteiten. Over het planprogramma so-PRAKTIPLANner werd in het rapport letterlijk aangehaald 
Dat dit pakket grote voordelen kan opleveren voor aansturing van voorbereiding en productie, kon overtuigend worden aangetoond 

Dit is een verdienste van PRAKTIPLAN, maar zeker ook een verdienste van de timmerfabrikant die openstaat voor vernieuwing en het continu willen verbeteren.("KAIZEN" in logistieke terminologie)