software productieplanning                  tel: 0599 66 11 11            info@praktiplan.nl

 Productieplanning = productiebesturing. ( production planning and control )

Om de goederenstroom in een fabriek optimaal te beheersen is het doen aan productieplanning / productiebesturing noodzakelijk.

Dit om de "flow" door de fabriek te verbeteren met als doel de kosten, doorlooptijden en voorraden te reduceren. Een fabrikant met een uitstekende leveringsprestatie heeft ontegenzeggelijk een concurrentievoordeel. Hij is in staat om altijd snel en op tijd te leveren en kan daarnaast voor kleine orders een korte levertijd realiseren.

Hij kan, als het moet, belangrijke klanten helpen als deze in de problemen zitten, zonder dat andere klanten daarvan de dupe worden en zonder onrust in de productie te veroorzaken.

Plannen maken is een geliefde menselijke bezigheid. Denk daarbij aan de vakantie of nieuwe indeling van de tuin.

" Productieplanning " is echter wel iets anders!!

Rekening houden met beïnvloedende factoren op het toekomstig economisch handelen, alsmede regelmaat en actie om plannen ook werkelijk uit te (doen) voeren, kenmerken het plannen

Meer specifiek bij productieplanning spelen mee, bezettingsgraad, doorlooptijd orders, bewaken levertijden en voorraden.

Het mag duidelijk zijn dat een betere planning bijdraagt tot "een betere gebruikmaking van de bedrijfsmiddelen die men heeft


.Een goede planning is veel waard voor een bedrijf

Sterker nog: de continuering van een bedrijf kan er van af hangen

"Planning is de bewuste en systematische ordening van het bedrijfsgebeuren met als doel de optimale benutting van de

beschikbare productie factoren" luidt uiteindelijk de definitie. Ofwel

:het realiseren van de partiële, onderling strijdige, doelstellingen t.w        het nakomen van overeengekomen levertijden <

het zo efficiënt mogelijk benutten van de capaciteiten     <

het soepel opvangen van plotselinge mutaties     <

het bereiken van zo kort mogelijke doorlooptijden     <

het aanhouden van zo klein mogelijke voorraden     <


Het doen aan Productieplanning is het enige middel om deze doelstellingen zo optimaal na te kunnen streven.
Daar de doelstellingen tegenstrijdig zijn zou men zich dit als bedrijf moeten realiseren en maar ook moeten erkennen.
Het bedrijf zal zich daar dan op moeten inrichten.
Men denkt veelal dat een productieplanningprogramma een zaak voor de productie is.
Niets is minder waar.
Zeker zo belangrijk zijn de management-gegevens.
Waar liggen onze mogelijkheden voor verkoop?
Anticiperen op personeelsbezetting?
Slimmer werken, momenteel hot item!! ( production planning and control )
Volgens de werkgevers- en werknemersorganisaties moet met volle kracht worden ingezet op verhoging van de arbeidsproductiviteit door slimmer te werken. De organisaties delen de overtuiging dat voortdurende groei van de arbeidsproductiviteit een gezamenlijk en inspirerend belang is van werknemers en werkgevers. Zij delen ook de ambitie om een omslag in denken en doen tot stand te brengen.
Nederland moet een concurrerende kenniseconomie worden. Daarvoor moeten we de kosten per eenheid product omlaag brengen. Dat kan door de arbeidsproductiviteit omhoog te brengen. TNO Arbeid stelt:
'Dat doe je niet door harder te werken maar door slimmer te werken'.
Slimmer werken is het beter benutten van tijd, middelen en menskracht met organisatorische, ergonomische of technologische innovaties. Slimmer werken leidt tot een hogere productiviteit, meer kwaliteit en gezonde, plezierige banen. (citaat TNO Arbeid - nieuwsbericht)