software productieplanning                              tel: 0599 66 11 11                         info@praktiplan.nl

lees gegevens meest gebruikte calculatiesystemen in en plan met druk op de knop

o.a. de timmerindustrie 

uniek programma

alles gevisualiseerd 

planbord in 15 kleuren

gevsualiseerd plannen

leest gegevens in

lees calculatiegegevens in

managementinformatie

anticipeer en grijp de kansen

in de cloud

overal inzicht

Geheel vrijblijvende DEMO

We kunnen u het planprogramma online demonstreren en
samen kijken naar de mogelijkheden voor uw bedrijfPlan een online DEMO in onze DEMO-agenda

Nieuw !  TOC-module

Past uitermate goed bij de kenmerken van de timmerindustrie
De timmerindustrie produceert een seriematig opleverproduct.(so-PRAKTIPLANner) Telkens zijn de verhoudingen mbt capaciteit anders(klantspecifiek). Het planprogramma kijkt automatisch, zonder nog gepland te hebben, naar de verhoudingen mbt de doorstroming van het productieproces zodat u deze kunt optimaliseren
Deze plansoftware beschikt over een module die automatisch grafisch de onderlinge afstemming/afhankelijkheid laat zien. Dit wijzigt steeds, afhankelijk van de orders en beschikbare capaciteiten.  Optimaliseer de gehele keten

In de jaren negentig is er een onderzoek verricht door het Instituut voor Productie en Logistiek TNO in samenwerking met het Centrum voor Houttechnologie TNO-Bouw en Stichting Keuringsbureau Hout

  De uitkomst was dat er in de timmerindustrie een grote behoefte was aan het hebben van een goed planprogramma

Na het onderzoek bleken de door TNO en Stichting Hout en Meubel uitgenodigde vier softwaremakers voor de timmerindustrie niet in staat om een planningsprogramma te ontwikkelen. Zoals gezegd, ieder zijn vak. Plannen is meer dan alleen een planprogramma.In 1998 werd PRAKTIPLAN dan ook benaderd door iemand van het TNO. Deze hadden gehoord van een logistiek specialist productiplanning die bezig was met het ontwikkelen van een planprogramma voor de timmerindustrie

PRAKTIPLAN was toendertijd grotendeels een adviesbureau op het gebied van productieplanning/productiebesturing

Sindsdien is het planprogramma flink doorontwikkeld.(meer info planprogramma)

Het plant eventueel de werkvoorbereiding, geeft de voortgang weer en is dynamisch. Dit alles zonder het gevoel bij de planning te verliezen

De nieuwste versie leest de gegevens van het calculatieprogramma van de meest gebruikelijke calculatie programma's in

Dit betekent: volwaardig aan productieplanning doen met één druk op de knop

Tevens kan er mee gepland worden zonder dat men in voornoemde programma's calculeerd maar het alleen voor het tekenwerk gebruikt

Toch blijkt er steeds weer maatwerk nodig te zijn. Geen (timmer)fabriek gelijk. Daar komt de meerwaarde van PRAKTIPLAN bij kijken om het te laten slagen

Bedrijfscultuur en organisatie zijn iedere keer weer verschillend.......................


Belangrijk nieuws 

 In het kader van de norm ISO 9001 is er een evaluatieaudit 9001 door de gerenommeerde organisatie Lloyd's uitgevoerd
Deze organisatie verzorgt onafhankelijke classificatie, certificering en inspectie van diensten en systemen
De audit werd uitgevoerd bij een modern vooruitstrevende timmerfabrikant waar het planningsprogramma so-PRAKTIPLANner wordt ingezet voor de aansturing van de werkvoorbereiding en productie

Lloyd's was zonder meer tevreden over de aanpak van verbeteringen en sprak ook waardering uit voor de aanpak van toekomstgerichte en dus op continuïteit van de onderneming gerichte activiteiten. Over het planprogramma so-PRAKTIPLANner werd in het rapport letterlijk aangehaald 
Dat dit pakket grote voordelen kan opleveren voor aansturing van voorbereiding en productie, kon overtuigend worden aangetoond 

Dit is een verdienste van PRAKTIPLAN, maar zeker ook een verdienste van de timmerfabrikant die openstaat voor vernieuwing en het continu willen verbeteren.("KAIZEN" in logistieke terminologie)